บริการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเทศ

ข้อมูลการขอวีซ่า ยื่นวีซ่า และบริการทางด้านประกันการเดินทาง การแปลเอกสาร และให้รับคำปรึกษาทางด้านการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อยื่นประกอบการขอวีซ่า หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ที่ โทร.02-264-0279

บริการของเรา

วีซ่า

depositphotos_10421368-stock-photo-visa-

วีซ่าเชงเก้น

8a2625a8ad456a54e5aef79a1a1080f0.jpeg

ไม่ต้องขอวีซ่า

MedInsurance.original.jpg

ประกันการเดินทาง

1495443210_99744.jpg

แปลเอกสาร

SIlver
gold
platinum

1. กรอกข้อมูล

2. รายการเอกสาร

3. จองคิว

1. กรอกข้อมูล

2. รายการเอกสาร

3. จองคิว

4. แปลเอกสาร

5.บริการยื่น รับผล

1. กรอกข้อมูล

2. จดหมายแนะนำตัว

3. รายการเอกสารที่ต้องเตรียม

4. ประกันการเดินทางทั่วโลก        

5. แปลเอกสาร

6. บริการจองตั๋วเครื่องบิน

7. บริการจองโรงแรมที่พัก

8. ยื่นเอกสารให้ 2 ครั้ง

9. จัดเตรียมแผนการเดินทาง

10.  บริการยื่น และรับผล

2,500
4,500
8,000

ABOUT US : 

The best Thai Language School in Bangkok provides a fast and easy way to learn Thai. Let our Thai teacher team help you to improve your Thai while staying in Thailand. 

CONTACT US: 

Tel: 02-264-0276 

Mobile: 061-282-6611

Email: Study@theknowledge.in.th
Address: Lake Rajada Office Complex (5 Floor Low Zone)

Ratchadapisek Road., Klongtoey, Bangkok 10110 (Thailand)